Sveriges VVS-museum ligger beläget i Bromma i västra Stockholm. Det är ett museum som inte är likt något annat museum utan har ett lite annorlunda koncept där fokuset ligger på att visa upp samlingar som har koppling till VVS-branschen.

[Mer...]