Som jag nämnde i det inledande inlägget i denna blogg så kommer jag att genomföra en resa från Australien, genom Asien, Europa, Nordamerika och för att sedan avsluta den i Sydamerika, där jag under resans gång kommer att skriva om diverse olika open air museum, vår motsvarighet till friluftsmuseum, som finns att besöka på respektive […]

[Mer...]